23 July 2024

Amerika E-2 Yatırımcı Vizesi

Aşağıdaki vize Türünde Danışmanlık Hizmetlerimizi Askıya Aldığımız için maalesef yardımcı olamıyoruz. !!!!!

sayfa bilgi amaçlıdır.

Amerika E-2 Yatırımcı Vizesi 

 

Bu yazımızda da Amerika E-2 Yatırımcı Vizesi ile ilgili detaylı bilgi vereceğiz. E-2 vizesi, Türkiye ile Amerika’nın ticari anlaşmaları gereği Amerika’da bir iş yatırımında bulunacak kişilere verilen vize türüdür. Bu yatırım ya yeni bir işletme açmak ya da var olan bir işletmenin tamamını ya da en az %50 sini satın almak şeklinde olmalıdır.

E-2 Vizesi Amerika Birleşik Devleti ile Türkiye arasında 15 Şubat 1933 de imzalanan ticaret anlaşmasına göre Ticaret ile uğraşan Türk vatandaşlarının Amerika’da yatırım yaparak iş yeri açmasına ya da var olan bir iş yerine ortak olmasına olanak veren bir vize türüdür.

 

 

Bu vize türü ile ilgili genel kılavuz bilgilerine US Department of State – Bruau of Counsular Affaris Linkinden ulaşabilirsiniz. 

E-2 yatırımcı vizesi detaylı USCIS Kılavuz Bilgileri için Tıklayınız.

Amerika E-1 Tüccar Vizesi ile ilgileniyorsanız, bilgiler için buraya tıklayınız. 

 

Şimdi Amerika Tüccar E-2 yatırımcı vizesinin şartlarının daha kolay ve net anlaşılır olması için madde madde özetleyelim;

Amerika E-2 Tüccar Vizesi Genel Şartları ve Koşulları

Öncelikle şunu belirtelim ki; E-2 Vizesine başvuracak yatırımcının, kişinin, ortağın veya tüzel kişi olsun, bir anlaşma ülkesinin yani Türk vatandaşlığına sahip olması gerekmektedir.

E-2  yatırımcı vizesinde yatırımcı ya Amerika’da yeni bir firma kurmakta ya da var olan bir firmanın tamamını ya da en az %50 sini satın almaktadır. E-2 yatırımcı vizesinde yatırımcılar marka firmaların Franchising şeklinde şubelerini de açarak yatırım yapabilmekte ve bu vizeye başvurabilmektedirler.

Franchise olarak yatırım yapılan iş türlerindeki avantaj yaptığınız yatırımın konsolosluk nezdinde zaten bir risk alınarak yapıldığı şeklinde yorumlanacaktır. Bu yüzden Franchise üzerinden E-2 vizesi başvuruları vize onayı açısından ek avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca bu tür başvurularda Franchise sahiplerinin sizlere vereceği ek hizmetler ve desteklerin varlığı göz önünde tutulduğunda konsolosluk sizin bu işi orada daha rahat ve işlevsel bir şekilde yapabileceğinize ikna olabilecektir.

E-2 Vizelerinde yapılacak yatırım, gerçek ve aktif olan bir işletme üzerine olmalıdır. Kağıt üzerinde kurulmuş, spekülatif veya atıl yatırımlardan olmamalıdır. Yatırım yapılan şirketin aktif olması, yani önceden var olması ve faal olması ve yapılacak iş planında mantıklı gelebilecek 5 yıllık büyüme süreci anlatılabiliyorsa bu tür bir işletmenin yeni kurulmuş yatırım yapılacak işletmeye kıyasla vize alma açısından daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu yeni kurulmuş bir işletmeye yatırım yapılamaz anlamına da gelmemektedir. Özet olarak aktif bir şirket almak ya da o şirkete %50 ortak olmak yeni kurulmuş ticari aktivitesi az olan bir şirket ile E-2 vizesine başvurmaktan daha avantajlı ve vize alımı açısından daha hızlı sonuç verecektir.

Yatırım yapılan, işletme ise, işletmenin en az % 50’sinin anlaşmalı ülkenin uyruğuna sahip kişilere ait olması gerekmektedir. (Türk Vatandaşına).

Yatırım, yatırım fonları veya varlıkları taahhüt edilmiş ve geri alınamaz olacak şekilde olmalıdır. İşletmenin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeterli miktarda olmalıdır.

E-2 Vizesi başvurularında bir banka hesabında veya benzeri bir teminatta taahhüt edilmemiş fonlar bir yatırım olarak kabul edilmez.

Yapılacak yatırım size ve ailenize bir yaşam sağlamaktan çok daha fazla gelir sağlamalı ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine önemli bir etkiye sahip olmalıdır. (Bu durum istihdam göstererek kanıtlanabilir).

Fonların kontrolünün sizde olması ve yatırımın ticari anlamda risk altında olması gerekir. Yatırım işletmesinin varlıkları ile teminat altına alınan kredilere izin verilmez.

İşletmeyi geliştirmek ve yönlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne geliyor olmalısınız. Asıl yatırımcı değilseniz, bir denetleyici, yönetici veya son derece uzmanlaşmış beceri kapasitesinde istihdam edilen önemli bir çalışan olmalısınız. Sıradan vasıflı ve vasıfsız işçiler kabul edilmemektedir.

E-2 Vizelerinde 100-150 bin dolar ve üzeri yatırımlar genelde onaylanmakta ve paranın riske atıldığı önem arz etmektedir. Yatırım miktarı aslında yapılacak işin mahiyetine ve özelliklerine göre 50-60 Bin USD de olabilmektedir. İki ülke arasında imzalanan ticari sözleşmelerde tam bir miktar belirtilmemiş ama yeterli (substantial) ve makul olması vurgulanmıştır. Yapılacak yatırımın ABD de Aile bireylerini geçindirmesi ve Amerikan vatandaşlarına ve Green Card sahiplerine istihdam olanakları sunması, kısacası Amerikan ekonomisine gözle görülür bir katkı sağlaması önem arz etmektedir. E-2 Vizesi için gösterilen yatırım miktarının kaynağı da konsolosluk tarafından dikkatle incelenmektedir. Söz konusu yatırımın kaynağının başvuru sahibinin kendi işinden kazanıldığı ve vergilerinin ödendiği ve belli bir süredir de kendi hesabında biriktiği gösterilerek kanıtlanmış olmalıdır.

Bu yapılacak yatırım konusunda çok soru geldiğinden şu açıklamayı da yapmakta fayda görüyoruz; Yapılacak yatırımın direk yapılacak iş’in mahiyeti, satılacak ürünlerin ve verilecek hizmetlerin mantıklı bir şekilde karşılanabileceği yeterli miktarda bir yatırım olması yetmektedir. Örnek verecek olursak sadece bir ofise ihtiyacı olan bir hizmet sağlayıcının 100.000 Dolar yatırım yapması beklenemez. Bu tür yatırımcıların yine yapılacak iş’in detaylarına bağlı olarak 50 Bin USD yatırım yapması yeterli görülebilir. Diğer taraftan bir ürün satacak ya bir magaza ya da cafe açacak bir işletmenin de 50 Bin dolar altında bir yatırım göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu tür işletmelerin yine iş’in büyüklüğüne ve verilecek istihdam sayısına göre yatırımlarını 70-80 Bin USD üzerinde göstermeleri daha mantıklı olacaktır. Bunlara ek olarak zaten yapılacak yatırımın detaylarıyla İş planında yazılacağından orada mantıklı gerekçeler ve harcamaların tamamı sunularak konsolos iş planında yazılan yatırıma ikna edilir ve eksik görmezse bu yatırımı da kolayca kabul edilecektir.

E-2 vizelerinde Amerika’da belli süre ikamet şartı yoktur. Yatırımcının ABD’de az veya daha fazla kalınması çok önemli değil, ama yatırım yapılan işin devam ediyor ve faal olarak yürütülüyor olması önem araz etmektedir.

5. yıl sonunda E-2 vizenizin yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda tekrar bir iş planı hazırlanmakta ve bu iş planına önceki 5 yılın faaliyetleri, öngörüleri karşılama durumu ve sonrası 5 yılın planları yazılmaktadır. İş planı önceki 5 yılda işimizi şu noktadan bu noktaya getirdik bundan sonraki 5 yılda da şu noktalara getireceğiz şeklinde açıklama yapılarak yazılmalıdır.

E-2 Vizesiyle ilgili USCIS web sayfasındaki bir diğer önemli konu yatırımın Marjinal Olamama konusudur;

Yatırım girişimi marjinal olmamamlıdır. Marjinal bir girişim yatırımcı ve ailesi için asgari düzeyde bir yaşam sağlamak için yeterli gelirden daha fazlasını üretmek için mevcut veya gelecekte iyi bir kapasiteye sahip olmayacağı anlaşılan bir girişimdir. Özetle yatırım yapılacak iş’in hem aile bireylerini geçindirecek hem de gözle görünür kazanç sağlacak olması ve bunlartın yanında ABD de istihdam oluşturacak kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

E1 Vizesiyle eş ve 21 yaş altı çocuklarınızı yanınızda getirebilirsiniz. Eşinizin çalışma izni olup kendi işini kurmakta dahil olmak üzere her türlü işlerde çalışma izni verilmektedir. 21 yaş altı çocuklarınız devlet okullarından istifade edebilmekte fakat çalışma izni alamamaktadırlar. 21 yaş altı çocuklar 21 yaşına ulaştıklarında E1 statüleri biteceğinden başka statülere geçmesi önerilir.

2021 yılı son aylarında yapılan değişikliğe göre (mahkeme kararı) artık E1-E2 ve L-1 vize sahibi kişilerin eşleri ABD ye gittiklerinde çalışma izni başvurusu yapmadan otomatik olarak çalışma iznine sahip olacaklardır. (Buna uzatma başvuruları da dahildir).

E-2 Vizelerinde Anlaşma Yatırımcısı Çalışanında Aranan  Genel Nitelikler:

(E-2 Vizesine başvurabilmek için işletme çalışanında olması gereken özellikler)

E-2 sınıflandırmasına hak kazanmak için, bir anlaşma yatırımcısının çalışanı:

Asıl yabancı işverenin uyruğunda olmak (anlaşma ülkesinin uyruğuna sahip olması gerekir); Türkiyeden başvurusu yapılacak ve orada iş yürütmede kendisinden faydanılacak işçinin de Türk vatandaşı olması gerekiyor. İlgili kanun kapsamındaki “çalışan” tanımını karşılaması gerekiyor; Bunun için çalışanın yönetici veya denetleyici nitelikte görevlerde bulunmak veya daha düşük bir kapasitede çalışıyorsa özel niteliklere sahip olması gerekiyor.

Asıl yabancı işveren bir birey değil tüzel kişi ise, anlaşma ülkesinin vatandaşlığına sahip Birleşik Devletler’deki tüzel kişiliğin en az %50’sine sahip olduğu bir girişim veya kuruluş olmalıdır. Bu sahipler ya: (a) göçmen olmayan anlaşma yatırımcısı statüsünü sürdürüyor olmalı ya da (b) eğer sahipler Amerika Birleşik Devletleri’nde değilse, bu ülkeye kabul edilmek istiyorlarsa, göçmen olmayan anlaşma yatırımcıları olarak sınıflandırılabilir olmalıdırlar.

Çalışan başvurularında aranan özel nitelikler, çalışanın hizmetlerini anlaşmalı işletmenin verimli çalışması için gerekli kılan beceriler ve/veya yeteneklerdir. Gerçeklere bağlı olarak bu gereksinimi karşılayabilecek birkaç nitelik veya koşul vardır. Bunlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Çalışanın faaliyet alanında kanıtlanmış uzmanlık derecesi.

Başkalarının çalışanın özel becerilerine sahip olup olmadığı.

Özel niteliklerdeki bir elamanın alabileceği kadar maaş alması.

Beceri ve niteliklerin Amerika Birleşik Devletleri’nde hazır bulunup bulunmadığı.

Başvurusu yapılan işçi’nin yabancı dil ve kültür bilgisi tek başına bu gereksinimleri karşılar şeklinde düşünülemez. Bazı durumlarda, belirli bir noktada gerekli olan bir becerinin daha sonraki bir tarihte olağan hale gelebileceğini ve dolayısıyla artık yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır.

 

 

E1 / E2 Vizesi İş Planı

E1 ve E2 vizeleri başvurularında detaylı hazırlanmış bir iş planı sunulmalıdır. (İş Planı Detayı İçin Tıklayınız). Bu iş planı öyle hazırlanmalı ki planı değerlendirecek vize memuru hem plan hem de içerikte geçen detaylar konusunda ikna edilmelidir. E1 – E2 vizesi iş planları yapılacak işin başlığı ve niteliğine göre başvuru yapacak firmaya özgün bir şekilde hazırlanmalıdır. Firma olarak iş planı hazırlığı konusunda da siz değerli müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

E1 / E2 vizesi için hazırlanması gereken iş planında olmazda olmaz başlıklar şu şekildedir;

Öncelikle E1 / E2 Vizeleri için hazılanacak plan 5 yıllık olmalıdır.

Firma tanıtımı; yönetici, müdür, ortak ve çalışan listeleri ve bunların maaşları ve pozisyonlarını gösterir detaylar,

Firmanın sattığı ürünlerin tanıtımı; satılan ya da alınan ürünlerin detayları ve fiyatları,

Firmanın finansal durumunu gösterir detaylar,

Firmanın Vergi ödemeleri (Hem Türkiye hem de ABD deki),

Swot Analizi,

Start up maliyetleri,

Hali hazırda iş yapılan müşteri ya da alıcı firma ve Potansiyel müşteri mektupları vb konuları içermelidir.

E-2 vizesi için hazırlanacak iş planının içeriği yukarıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, konsolosluğun web sayfasında açıklanan şu bilgileri de içermelidir;

Önümüzdeki 5 sene için Kar/Zarar öngörülerini de içeren detaylı bir iş planı. Şirketin hem güncel hem ileriye yönelik gelir getirme potansiyelinin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Şirket gelirleri, yatırımcı ve ailesinin geçimini sağlamanın ötesine geçmeli, Amerikan ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunmalıdır.

E1/E2 Vizesi için hazırlanacak iş planı için daha detaylı bilgi almak için web sayfamızın; “Amerika E1/E2 İş Planı” kısmına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

E-2 Vizesi Başvuru Ücretleri

E2 Vizelerinin başvuru ücreti 250 ABD dolarıdır ve bu ücretin geri iadesi yoktur.

 

E1 / E2 Vizesi için Doldurulması Gereken Vize Başvuru Formları

DS 160 ve DS-156 E formlarıdır; Bu ve diğer bazı ABD vize başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız

Doldurulmuş DS-160 vize başvuru formunun barkod sayfası (aile bireyleri dahil olmak üzere her başvuru sahibi için doldurulmalıdır);

Asıl başvuru sahibi için doldurulmuş DS-156E formu;

Avukat veya resmi temsil hakkı bulunan kişi adına doldurulmuş G-28 formu (varsa). Formdaki iletişim bilgileri kısmına mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır ve tüm sorular eksiksiz cevaplanmalıdır.

 

Danışmanlık Hizmetimiz 

E1 ve E2 Vizelerinde sizlere her aşamada danışmanlık  verebiliriz. Genelde danışmanlık sürecimiz iş planı hazırlığı da dahil tüm süreçleri kapsamakta ve süreci başvuru sahipleri ile koordinasyon içinde tamamlamaktayız. Ücretlendirmelerimizi makul bir oranda belirliyor ve siz değerli yatırımcılara profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Sizde E1/E2 Vizeniz için profesyonel bir danışman arıyorsanız bizimle aşağıdaki iletişim araçları ile iletişime geçebilirsiniz.

Not: Danışmanlarımız uzun yıllar ABD de iş ve yaşam deneyimlerine sahip yıllardır göçmenlik ve vize konularında danışmanlık veren özgeçmişlere sahiptirler.

 

Belge Tercümeleri

E1 Vizesi için konsolosluğa verilecek evrakların tamamının yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Firma olarak tüm tercüme işlemlerinizi itina ile yapmaktayız.

Başvurularınızda  sunacağınız evrakların tamamının İngilizce’ye tercüme edilmiş olması gerekmektedir. Bu tercümelerde tercüme ediliş tarihi, tercüme eden tercümanın isimli mührü ve tercüme bürosunun iletişim bilgileri ve tercümanın tercüman tutanağı mutlaka olmalıdır. Firma olarak tüm belgelerinizi tam da Amerikan konsolosluğunun istediği şekilde tercüme etmekteyiz. Tercümelerinizi konsolosluğa daha rahat bir şekilde mail ortamında gönderebilmeniz için hem pdf formatında hem de vize görüşmesinde yanınızda olması açısından orjinal halleriyle tarafınıza teslim etmekteyiz.

Tercüme işlemleriniz için bizimle şu adresten iletişime geçebilirsiniz; yedikitatercume@hotmail.com). Belgelerinizin tamamını aynı anda mail ile tarafımıza iletip toplu tercüme için indirimli teklif alabilirsiniz.

Belge görmeden maalesef tercüme teklifi verememekteyiz. Teklifler tarafımıza gönderilen belgelerin sayfa yoğunluğu değerlendirilerek verilmektedir.

 

İletişim Bilgilerimiz; 

Amerika E-2 Tüccar Vizesiyle ilgili ücretsiz ön danışmanlık ve sorularınız için bizimle info@factconsultancy.com ya da muhammedkutluca@hotmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ya da WhatsApp üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz: (Şu an için Hizmet Veremiyoruz.).

Lütfen başta bizimle WhatsApp üzerinden sesli ya da yazılı mesajlarla iletişime geçiniz. 

Danışmanlık aşamasına geçilmeden telefon görüşmesi yapmıyoruz.  

Sayfa Başı